contact

Construire depozit, achizitie tehnologie depozitare si gospodarie de apa de incendiu”

ANUNT DE INTENTIE

pentru selectia de oferte in vederea dotarii cu utilaje

Stimate Domn/Doamna, 

SC OPTIMEDIA SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania (cu datele de identificare din antet) va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de utilaje si echipamente pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, cu denumirea “Construire depozit, achizitie tehnologie depozitare si gospodarie de apa de incendiu”. 

1. Procedura aplicata: Procedura competitiva in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284 / 8 august 2016, emis de care Ministerul Fondurilor Europene si publicat in Monitorul Oficial nr. 618 d