contact

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OPTIMEDIA SRL, titular al proiectului Construire hală procesare conf. aviz oportunitate nr. 936/13.05.2021anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire hală procesare conf. aviz oportunitate nr. 936/13.05.2021 propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Calea Sântandrei, nr. 38, nr. cad. 210888, judeţul Bihor.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.