Kontakt

Anunţ öffentlich privind decizia etapei de ncadrare

SC OPTIMEDIA SRL, Eigentümer des Projekts "Bau der Verarbeitungshalle gemäß Gelegenheitsbescheid Nr. 936 / 13.05.2021" informiert die interessierte Öffentlichkeit über die Entscheidung der Klassifizierungsstufe durch die Umweltschutzbehörde Bihor: nu se supune evalurii impactului asupra mediului şi nu se supune evalurii adecvate, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Bau der Verarbeitungshalle gemäß Gelegenheitsbescheid Nr. 936 / 13.05.2021" propus a fi amplasat in municipiul Oradea, str. Calea Sântandrei, nr. 38, nr. kad. 210888, Judeţul Bihor.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii kompetente pentru protecţia mediului APM Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, n zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea addressă de internet: http://apmbh.anpm.ro,
  2. Publicul interesat poate nainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii kompetente pentru protecţia mediului.