Contactez

Annonce publique concernant la décision de l'étape de classement

SC OPTIMEDIA SRL, titulaire al proiectului "Construction du hall de traitement selon l'avis d'opportunité no. 936 / 13.05.2021 » anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor : Nu se supune evaluării impactului asupra mediului i nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de evaluare adecvată, pentru proiectul "Construction du hall de traitement selon l'avis d'opportunité no. 936 / 13.05.2021 » propus a fi amplasat in municipiul Oradea, str. Calea Sântandrei, nr. 38, nr. goujat. 210888, judeul Bihor.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbh.anpm.ro,
  2. Public interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii compétente pentru protecţia mediului.