Termeni şi condiţii

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului http://www.optimedia.com.ro/ şi a serviciilor oferite de OPTIMEDIA 

A. Precizări-cadru
B. Informaţii personale şi confidenţialitate
C. Proprietatea intelectuală
D. Securitatea
E. Legături cu alte site-uri
F. Utilizarea siteului http://www.optimedia.com.ro/
G. Încetarea Termenilor şi condiţiilor
H. Anunţuri
I. Precizări finale
J. Acceptarea Termenilor

A. Precizări-cadru

1. Vă rugăm să citiţi cu atenţie „Termenii şi condiţiile de utilizare“, deoarece vizitând şi/sau utilizând site-ul OPTIMEDIA, vă exprimaţi implicit acordul pentru termenii şi condiţiile descrise. Vă recomandăm sa parcurgeţi periodic „Termenii şi Condiţiile de utilizare”, OPTIMEDIA rezervându-și dreptul de a le modifica fără un anunț prealabil.
2. Vă vom notifica despre orice schimbare intervenită în „Termenii şi conditiile de utilizare” prin postarea unui anunţ pe site-ul web. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web, în secțiunea „Termeni şi condiţii“.
3. Utilizarea de către dumneavoastră a produselor, aplicaţiilor, serviciilor, aplicaţiilor software şi site-urilor web OPTIMEDIA (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile“ şi excluzând orice servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.
4. „OPTIMEDIA“ este o companie înregistrată la Registrul Comerţului din România, conform legislaţiei în vigoare. Acest site şi serviciile oferite (cu excepția site-urilor partenerilor spre care există legături) este proprietatea societăţii şi este controlat exclusiv de OPTIMEDIA, persoană juridică română, cu sediul în România. Orice dispută legată de accesarea şi utilizarea acestui site se supune legislaţiei româneşti şi intră exclusiv în jurisdicţia tribunalelor de pe teritoriul României.
5. „Parteneri“: furnizori, distribuitori interni şi externi de produse şi servicii ce fac obiectul ofertei OPTIMEDIA, clienţi şi alte organizaţii partenere.

B. Informaţii personale şi confidenţialitate

1. OPTIMEDIA respectă dreptul la intimitatea informaţiilor personale şi va folosi informaţiile colectate de site-ul http://www.optimedia.com.ro/ doar în scopurile declarate.
2. Politica de confidenţialitate reprezintă modalitatea în care utilizăm datele personale primite de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul OPTIMEDIA.
3. Ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului, societatea poate obţine diverse informaţii personale despre dumneavoastră (nume, prenume, telefon fix şi/sau mobil etc.) atunci când solicitaţi informaţii despre unul dintre serviciile/produsele oferite, când trimiteţi un mesaj sau când vă exprimaţi opinia faţă de serviciile oferite de companie.
4. Informaţia privind datele dumneavoastră personale va fi prelucrată de către OPTIMEDIA în conformitate cu prevederile legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor companiei, cum ar fi:
• oferirea de servicii către dumneavoastră;
• soluţionarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor şi sugestiilor dumneavoastră;
• emiterea documentelor de facturare;
• realizarea marketingului produselor şi serviciilor societăţii, realizarea studiilor de piaţă şi de produs.

C. Proprietatea intelectuală

1. Conţinutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea OPTIMEDIA sau a partenerilor săi, iar informaţiile respective pot fi sub incidenţa legilor interne sau internaţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale.
2. Continuând navigarea pe site, confirmaţi şi acceptaţi faptul că OPTIMEDIA deţine toate drepturile, titlurile sau interesele legale în legătură cu Serviciile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală care se regăsesc în Servicii.
3. Cu excepţia unor înţelegeri contrare încheiate în scris cu OPTIMEDIA, nicio prevedere din „Termeni şi condiţii“ nu vă acordă dreptul de a utiliza vreuna dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, denumirile de domeniu şi orice alte însemne distinctive ale brandului.
4. Dacă vi s-a acordat un drept explicit de utilizare a unuia dintre aceste însemne distinctive ale brandului în cadrul unui contract scris separat cu OPTIMEDIA, atunci acceptaţi faptul că utilizarea de către dumneavoastră a acestor însemne se va face în conformitate cu contractul, respectiv prevederile aplicabile din „Termenii şi regulile OPTIMEDIA de utilizare a însemnelor de brand“, cu actualizările ocazionale.
5. Cu excepția cazului în care aţi fost autorizat expres în scris de OPTIMEDIA, acceptaţi faptul că, prin utilizarea Serviciilor, nu veţi utiliza nicio marcă comercială, nicio marcă de serviciu, nicio denumire de comerţ, nicio siglă a unei societăţi sau organizaţii într-un mod care poate crea sau creează în mod deliberat confuzie în privinţa proprietarului sau a utilizatorului autorizat al mărcilor, denumirilor sau siglelor respective.
6. Nu aveţi voie (şi nici nu puteţi să permiteţi nimănui altcuiva) să copiaţi, să modificaţi, să creaţi derivaţii, să efectuaţi activităţi de reverse engineering, să decompilaţi sau să încercaţi în orice alt mod să extrageţi codul-sursă al site-ului, al aplicaţiei software sau al unei părţi a acestora, cu excepţia cazului în care vi se permite sau vi se solicită acest lucru prin lege ori cu excepţia cazului în care OPTIMEDIA v-a instruit în mod specific, în scris, să faceţi acest lucru.

D. Securitate

1. OPTIMEDIA încearcă să menţină securitatea informaţiilor incluse pe acest site, dar nu poate garanta că informaţia pe care vizitatorul/utilizatorul o primeşte sau o trimite prin intermediul acestui site va fi permanent în siguranţă.
2. OPTIMEDIA nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor incluse pe acest site şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierdere, oricare ar fi natura acesteia (materială sau financiară).
3. Toate materialele incluse pe acest site sunt proprietatea OPTIMEDIA, iar utilizatorii sunt obligați să NU:
• modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, sublicenţieze, folosească în vederea creării de produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informaţii ori servicii obţinute de pe acest site web sau prin intermediul acestui site web;
• desfăşoare (nici să permită) activitatea de cracking sau hacking ori atacurile de tipul „Denial of Service“.
Site-ul OPTIMEDIA poate conţine linkuri către alte site-uri. Condiţiile de utilizare şi Politica de confidenţialitate nu se aplică acelor site-uri. Asiguraţi-vă că aţi citit condiţiile de utilizare şi politica de confidenţialitate care guvernează site-urile respective.
4. Sunteţi de acord şi confirmaţi faptul că sunteţi responsabil să păstraţi confidenţialitatea parolelor asociate conturilor pe care le utilizaţi pentru accesarea Serviciilor.

E. Legături către alte site-uri

1. Acest site poate conţine linkuri către alte site-uri ale OPTIMEDIA sau ale partenerilor săi.
2. OPTIMEDIA nu răspunde pentru „Politica de utilizare“ a acelor site-uri, prezenta declaraţie referindu-se numai la „Termenii şi condiţiile de utilizare“ ale site-ului http://www.optimedia.com.ro/

F. Utilizarea siteului http://www.optimedia.com.ro/

1. Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipări ori distribui informaţii şi documente publicate de OPTIMEDIA prin intermediul acestui site, cu condiţia să fie pentru uz personal; să nu facă obiectul unei activităţi comerciale.
2. Vizitatorul/utilizatorul înţelege şi este de acord să foloseasca site-ul http://www.optimedia.com.ro/ numai în scopuri legale. Vizitatorul/utilizatorul se obligă să folosească acest site fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, sublicenţia, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie, produse ori servicii obţinute de pe acest site sau prin intermediul lui. Vizitatorul/utilizatorul se obligă de asemenea să nu folosească şi să nu permită vreunui terţ să folosească acest site pentru a primi sau transmite material care contravine oricărei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, amenințător, agresiv, defăimător.
3. Pentru a avea acces la anumite Servicii, vi se poate solicita să furnizaţi informaţii despre dumneavoastră (cum ar fi date de identificare sau detalii de contact) în cadrul procesului de înregistrare pentru un Serviciu sau pentru continuarea utilizării Serviciului de către dumneavoastră. Sunteţi de acord ca toate informaţiile de înregistrare pe care le furnizaţi către OPTIMEDIA vor fi întotdeauna adevărate, corecte şi de actualitate.
4. Sunteți de acord să nu accesaţi (şi să nu încercați să accesați) niciunul dintre Servicii prin alte mijloace decât interfaţa oferită de OPTIMEDIA cu excepţia cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceţi acest lucru în cadrul unui contract separat cu OPTIMEDIA.
5. Sunteţi de acord să nu întreprindeţi nicio activitate care interferează cu Serviciile (sau serverele şi reţelele care sunt conectate la Servicii) ori le afectează.
6. OPTIMEDIA nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informaţii) care poate să apară direct sau indirect din cauza informaţiilor incluse pe site-ul http://www.optimedia.com.ro/ ori a nefuncţionării sau funcţionării necorespunzătoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor adiţionale legate de folosirea site-ului http://www.optimedia.com.ro/ (inclusiv servicii telefonice şi/sau Internet) intră în sarcina vizitatorului/utilizatorului.
7. Aţi luat cunoştinţă de faptul că prin utilizarea Serviciilor puteţi fi expus la un conţinut pe care îl puteţi considera ofensator, indecent sau inacceptabil şi că, în această privinţă, utilizati Serviciile pe riscul dumneavoastră.

G. Încetarea Termenilor şi Condiţiilor

1. Dacă doriți încetarea contractului încheiat cu OPTIMEDIA, puteti face acest lucru prin (a) trimiterea în orice moment a unei notificări către noi şi (b) închiderea conturilor dumneavoastră pentru Serviciile pe care le utilizaţi, în cazul în care OPTIMEDIA v-a acordat această opţiune. Notificarea din partea dumneavoastră trebuie trimisă pe adresa de e-mail contact@optimedia.eu
2. OPTIMEDIA poate rezilia oricând acest contract legal dacă:
2.1. Aţi încălcat una dintre prevederile acestor Termeni (sau aţi acţionat într-o manieră care arată clar că nu intenţionaţi sau nu sunteţi capabil să respectaţi prevederile Termenilor);
2.2. OPTIMEDIA este solicitat prin lege să facă acest lucru (de exemplu, dacă furnizarea de Servicii către dumneavoastră este sau devine ilegală);
2.3. Partenerul împreună cu care OPTIMEDIA v-a oferit Serviciile şi-a încetat relaţia cu OPTIMEDIA sau a încetat să furnizeze Serviciile către dumneavoastră;
2.4. OPTIMEDIA decide să nu mai furnizeze Servicii către utilizatori în ţara în care aceştia sunt rezidenţi sau în care utilizează serviciul;
2.5. În opinia OPTIMEDIA furnizarea de Servicii către dumneavoastră nu mai este viabilă din punct de vedere comercial;
2.6. Nicio prevedere din aceşti Termeni nu va afecta drepturile legale la care sunteţi îndreptăţit oricum în calitate de consumator şi pe care nu le puteţi modifica sau la care nu puteţi renunţa conform contractului.
3. Sub rezerva generală de la alineatul de mai sus, OPTIMEDIA nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră. pentru:
3.1. nicio pierdere indirectă sau pe cale de consecinţă pe care o puteti suferi. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent dacă sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputaţia firmei ori orice pierdere de date suferită de dumneavoastră;
3.2 orice pierdere sau prejudiciu suportat de dumneavoastră ca urmare a:
(i) încrederii acordate de dumneavoastră cu privire la caracterul complet, acurateţea sau existenţa unui anunţ publicitar ori ca rezultat al unei relaţii sau tranzacţii între dumneavoastră şi o agenţie de publicitate ori sponsor al cărei/cărui anunţ apare în cadrul Serviciilor;
(ii) unor modificări pe care OPTIMEDIA le-ar putea aduce Serviciilor, fără întreruperea temporară sau permanentă a furnizării Serviciilor (sau a unor opţiuni din cadrul Serviciilor);
(iii) ştergerii, coruperii, unei erori de stocare a Conţinutului şi a altor date de comunicaţie păstrate sau transmise de sau prin intermediul utilizării Serviciilor;
(iv) nerespectării obligaţiei dumneavoastră de a furniza informaţii corecte în cont;
(v) nerespectării obligaţiei dumneavoastră de a păstra confidenţialitatea şi de a asigura securitatea parolei sau a datelor din cont;
3.3. Limitările asupra răspunderii OPTIMEDIA faţă de dumneavoastră se aplică chiar dacă OPTIMEDIA a fost înştiinţat sau nu, ori ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de posibilitatea apariţiei unor astfel de pierderi.
3.4. Politica este de a răspunde notificărilor despre orice presupusă încălcare a drepturilor de autor în conformitate cu legislaţia internaţională aplicabilă privind drepturile de proprietate intelectuală şi de a închide conturile persoanelor care încalcă în mod repetat aceste drepturi.

H. Anunţuri

1. Maniera, modul sau cantitatea de anunţuri publicitare pe care OPTIMEDIA le afişează în cadrul Serviciilor fac subiectul unor modificări, fără a avea obligaţia de a vă trimite o înştiinţare în acest sens.
2. În schimbul faptului că OPTIMEDIA vă acordă acces la Servicii şi dreptul de a le utiliza, dumneavoastră acceptaţi ca OPTIMEDIA să posteze aceste anunţuri în cadrul Serviciilor şi în newsletterul primit de la OPTIMEDIA .

I. Precizări finale

1. Aţi luat la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că dacă utilizaţi Serviciile după data la care s-au schimbat Termenii şi condiţiile, OPTIMEDIA va considera utilizarea în continuare a Serviciilor de către dumneavoastră ca o acceptare a Termenilor şi Condiţiilor.
2. Termenii şi Condiţiile reprezintă întregul acord juridic dintre dumneavoastră şi OPTIMEDIA şi guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor şi înlocuieşte complet orice aranjamente anterioare dintre dumneavoastră şi OPTIMEDIA în privinţa Serviciilor.
3. Sunteţi de acord că OPTIMEDIA vă poate transmite înştiinţări, inclusiv cele privind modificările aduse Termenilor, prin email, poştă sau postări în cadrul Serviciilor.
4. Sunteţi de acord că, dacă OPTIMEDIA nu exercită sau nu pune în aplicare un drept legal ori o compensaţie legală cuprins(ă) în aceşti Termeni (sau de care beneficiază OPTIMEDIA conform oricărei legislaţii aplicabile), acest lucru să nu fie considerat ca o renunţare formală la drepturile OPTIMEDIA şi că drepturile sau compensaţiile respective vor fi în continuare la dispoziţia OPTIMEDIA.
5. Dacă orice instanţă, cu jurisdicţie de a lua hotărâri în acest caz, se pronunţă în sensul că una dintre prevederile acestor Termeni este nelegală, atunci prevederea respectivă va fi eliminată din cadrul Termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte în continuare.
6. Termenii şi relaţia dumneavoastră cu OPTIMEDIA prevăzută în aceşti Termeni vor fi guvernate de legislaţia română. Dumneavoastră și OPTIMEDIA sunteţi de acord să vă supuneți jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti din România pentru soluţionarea oricărei dispute juridice care poate apărea din aceşti Termeni. Cu toate acestea, sunteţi de acord ca OPTIMEDIA să aibă dreptul de a solicita remedii bazate pe injoncţiuni (sau o formă echivalentă a unui demers juridic urgent) în orice jurisdicţie.

J. Acceptarea Termenilor

1. Prin utilizarea efectivă a Serviciilor se consideră că aţi citit, înţeles şi acceptat prezenţii Termeni şi Condiţii. Totodată, confirmaţi şi acceptaţi faptul că OPTIMEDIA va considera utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.
2. Nu puteţi utiliza Serviciile şi nu puteţi accepta Termenii dacă nu aveţi vârsta legal acceptată pentru încheierea unui contract cu OPTIMEDIA sau sunteţi o persoană căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislaţiei din România.
3. OPTIMEDIA se înnoieşte în mod constant pentru a putea oferi cele mai bune servicii utilizatorilor săi. Confirmaţi şi acceptaţi faptul că forma şi natura Serviciilor pe care vi le oferă OPTIMEDIA se poate schimba uneori, fără nicio notificare prealabilă.
4. De asemenea, confirmaţi şi acceptaţi că în cadrul acestui proces de înnoire OPTIMEDIA poate întrerupe (permanent sau temporar) furnizarea Serviciilor (sau a unor opţiuni din cadrul Serviciilor) către dumneavoastră sau în general către utilizatori la libera alegere a OPTIMEDIA, fără nicio înştiinţare prealabilă. Puteţi înceta oricând utilizarea Serviciilor cu respectarea prevederilor prezentelor Termeni şi condiţii.
5. OPTIMEDIA poate modifica, revizui, îmbunătăţi sau întrerupe furnizarea de informaţii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare dintre documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens. OPTIMEDIA îşi rezervă dreptul de a modifica – adăuga, şterge, completa, actualiza – în totalitate sau parţial aceşti Termeni şi Condiţii fără un anunţ prealabil. Aceste modificări intră în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul www.optimedia.com.ro și se consideră a fi acceptate de vizitator/utilizator prin folosirea în continuare a acestui site. 

Pentru orice nelămuriri în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact.