Termeni şi condiţii

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului http://www.optimedia.com.ro/ şi a serviciilor oferite de OPTIMEDIA 

A. Precizări-cadru
B. Informaţii personale şi confidenţialitate
C. Proprietatea intelectuală
D. Securitatea
E. Legături cu alte site-uri
F. Utilizarea siteului http://www.optimedia.com.ro/
G. Încetarea Termenilor şi condiţiilor
H. Anunţuri
I. Precizări finale
J. Acceptarea Termenilor

A. Precizări-cadru

1. Vă rugăm să citiţi cu atenţie „Termenii şi condiţiile de utilizare“, deoarece vizitând şi/sau utilizând site-ul OPTIMEDIA, vă exprimaţi implicit acordul pentru termenii şi condiţiile descrise. Vă recomandăm sa parcurgeţi periodic „Termenii şi Condiţiile de utilizare”, OPTIMEDIA rezervându-și dreptul de a le modifica fără un anunț prealabil.
2. Vă vom notifica despre orice schimbare intervenită în „Termenii şi conditiile de utilizare” prin postarea unui anunţ pe site-ul web. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web, în secțiunea „Termeni şi condiţii“.
3. Utilizarea de către dumneavoastră a produselor, aplicaţiilor, serviciilor, aplicaţiilor software şi site-urilor web OPTIMEDIA (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile“ şi excluzând orice servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.
4. „OPTIMEDIA“ este o companie înregistrată la Registrul Comerţului din România, conform legislaţiei în vigoare. Acest site şi serviciile oferite (cu excepția site-urilor partenerilor spre care există legături) este proprietatea societăţii şi este controlat exclusiv de OPTIMEDIA, persoană juridică română, cu sediul în România. Orice dispută legată de accesarea şi utilizarea acestui site se supune legislaţiei româneşti şi intră exclusiv în jurisdicţia tribunalelor de pe teritoriul României.
5. „Parteneri“: furnizori, distribuitori interni şi externi de produse şi servicii ce fac obiectul ofertei OPTIMEDIA, clienţi şi alte organizaţii partenere.

B. Informaţii personale şi confidenţialitate

1. OPTIMEDIA respectă dreptul la intimitatea informaţiilor personale şi va folosi informaţiile colectate de site-ul http://www.optimedia.com.ro/ doar în scopurile declarate.
2. Politica de confidenţialitate reprezintă modalitatea în care utilizăm datele personale primite de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul OPTIMEDIA.
3. Ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului, societatea poate obţine diverse informaţii personale despre dumneavoastră (nume, prenume, telefon fix şi/sau mobil etc.) atunci când solicitaţi informaţii despre unul dintre serviciile/produsele oferite, când trimiteţi un mesaj sau când vă exprimaţi opinia faţă de serviciile oferite de companie.
4. Informaţia privind datele dumneavoastră personale va fi prelucrată de către OPTIMEDIA în conformitate cu prevederile legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor companiei, cum ar fi:
• oferirea de servicii către dumneavoastră;
• soluţionarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor şi sugestiilor dumneavoastră;
• emiterea documentelor de facturare;
• realizarea marketingului produselor şi serviciilor societăţii, realizarea studiilor de piaţă şi de produs.

C. Proprietatea intelectuală

1. Conţinutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea OPTIMEDIA sau a partenerilor săi, iar informaţiile respective pot fi sub incidenţa legilor interne sau internaţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale.
2. Continuând navigarea pe site, confirmaţi şi acceptaţi faptul că OPTIMEDIA deţine toate drepturile, titlurile sau interesele legale în legătură cu Serviciile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală care se regăsesc în Servicii.
3. Cu excepţia unor înţelegeri contrare încheiate în scris cu OPTIMEDIA, nicio prevedere din „Termeni şi condiţii“ nu vă acordă dreptul de a utiliza vreuna dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, denumirile de domeniu şi orice alte însemne distinctive ale brandului.
4. Dacă vi s-a acordat un drept explicit de utilizare a unuia dintre aceste însemne distinctive ale brandului în cadrul unui contract scris separat cu OPTIMEDIA, atunci acceptaţi faptul că utilizarea de către dumneavoastră a acestor însemne se va face în conformitate cu contractul, respectiv prevederile aplicabile din „Termenii şi regulile OPTIMEDIA de utilizare a însemnelor de brand“, cu actualizările ocazionale.
5. Cu excepția cazului în care aţi fost autorizat expres în scris de OPTIMEDIA, acceptaţi faptul că, prin utilizarea Serviciilor, nu veţi utiliza nicio marcă comercială, nicio marcă de serviciu, nicio denumire de comerţ, nicio siglă a unei societăţi sau organizaţii într-un mod care poate crea sau creează în mod deliberat confuzie în privinţa proprietarului sau a utilizatorului autorizat al mărcilor, denumirilor sau siglelor respective.
6. Nu aveţi voie (şi nici nu puteţi să permiteţi nimănui altcuiva) să copiaţi, să modificaţi, să creaţi derivaţii, să efectuaţi activităţi de reverse engineering, să decompilaţi sau să încercaţi în orice alt mod să extrageţi codul-sursă al site-ului, al aplicaţiei software sau al unei părţi a acestora, cu excepţia cazului în care vi se permite sau vi se solicită acest lucru prin lege ori cu excepţia cazului în care OPTIMEDIA v-a instruit în mod specific, în scris, să faceţi acest lucru.

D. Securitate

1. OPTIMEDIA încearcă să menţină securitatea informaţiilor incluse pe acest site, dar nu poate garanta că informaţia pe care vizitatorul/utilizatorul o primeşte sau o trimite prin intermediul acestui site va fi permanent în siguranţă.
2. OPTIMEDIA nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor incluse pe acest site şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierdere, oricare ar fi natura acesteia (materială sau financiară).
3. Toate materialele incluse pe acest site sunt proprietatea OPTIMEDIA, iar utilizatorii sunt obligați să NU:
• modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, sublicenţieze, folosească în vederea creării de produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informaţii ori servicii obţinute de pe acest site web sau prin intermediul acestui site web;
• desfăşoare (nici să permită) activitatea de cracking sau hacking ori atacurile de tipul „Denial of Service“.
Site-ul OPTIMEDIA poate conţine linkuri către alte site-uri. Condiţiile de utilizare şi Politica de confidenţialitate nu se aplică acelor site-uri. Asiguraţi-vă că aţ